ND BUSINESS TRAINING

Wil jij ook ND-consultant worden?

Met deze licentie training word je opgeleid tot holistisch probleemoplosser bij teams,

bedrijven en veranderingsprocessen.

Eerste module

KARAKTERSTRUCTUREN

Op basis van het ND-model leer je tijdens de eerste module nauwkeurige karakteranalyses opzetten. Je leert wat de levensthema’s, talenten en drijfveren van de 81 typen zijn. Je weet hun kwaliteiten te duiden, hoe je die kunt ‘activeren’, en je weet wat hun valkuilen zijn. Tot slot kun je na deze module ook nauwkeurige toekomstprognoses maken voor je klanten en deze onderbouwen.

Deze module is zodanig ingericht dat je aan de hand van bovenstaande doelstellingen de lijnen, trigrammen en hexagrammen van de I Tjing vakkundig leert gebruiken en duiden voor zakelijke doeleinden. Deze module vormt daarmee het fundament – en de rode draad – van de volgende modules

Tweede module

GROEPSDYNAMIEK & ORGANISATIE-ANALYSE
Veel vragen vanuit de zakelijke wereld richten zich op het effectief willen maken van teams, afdelingen en/of de organisatie als geheel. In deze module leer je hoe je aan de hand van het ND-model de potentie en dynamiek van iedere organisatie en/of groep in kaart kan brengen. Je leert hun kernkwaliteiten benoemen, waar hun knelpunten liggen en weet hier doelgericht advies op te geven.

Deze module laat zien hoe mensen, teams, afdelingen en organisaties als geheel samenhangen. Een terugkerend ‘knelpunt’ in een team is daarom vaak een symptoom van een onderliggend thema in de organisatie zelf. Na deze module kun je deze samenhangen effectief herkennen, benoemen en onderbouwen.

Derde module

CONSULT TECHNIEKEN
De derde module handelt over consult-technieken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we vele consulten van a tot z opbouwen en uitvoeren. We starten met de vraagstelling van de klant, verbinden deze met zijn of haar persoonlijke patronen, plus die van de organisatie, en komen tot een integraal en concreet advies. De modules en training sluiten we af met een praktijk-opdracht.

Algemene informatie

De ND BUSINESS TRAINING is opgebouwd vanuit praktijkervaring. We gaan daarom tijdens elke module aan de slag met casussen zoals die werkelijk hebben plaatsgevonden. Hierdoor zijn de analyses die je gaat leren opzetten – en de adviezen die daaruit voortvloeien – toetsbaar.

DATA
Vanaf september starten we deze training online! Meer info volgt.

INVESTEER IN JE TOEKOMST
1475
,- inclusief aftrekbare btw (221,- Euro), consultancy-licentie, uitgebreid studiemateriaal, ongelimiteerd toegang tot de Nourishing Destiny-helpdesk en levenslang toegang tot het lesmateriaal.

Johannes Bloemsma (1980) is ontwerper van het ND-model – een unieke integratie van de Klassiek Chinese Technieken als Nine Star Ki en I Tjing – en sindsdien internationaal gevraagd consultant bij bedrijven en ondernemers bij complexe veranderingssituaties, waarbij vooral ‘timing, gecombineerd met efficiënte beslissingen maken’ zijn expertise is. Humorvol, confronterend, inspirerend. Dat is zijn werkwijze.

ND BUSINESS TRAINING

DE VOLLEDIGE OPLEIDING TOT ND-CONSULTANT

I Tjing en Nine Star Ki: de internationale training tot ND-consultant

LICENTIE TRAINING | ND model™

We staan aan de start van een nieuw tijdperk. Meer dan ooit is er behoefte aan professionals die de grote verbanden kunnen duiden. Die richting en inzicht bieden in tijden van verandering. Professionals die hun intuïtie als ‘tool’ durven inzetten. Met deze licentietraining leid ik je op tot holistisch adviseur bij teams, bedrijven en veranderingsprocessen.