Met deze Knowledge Lab vervolgen we het vernieuwde traject voor de ND Business Training. Bekijk de films chronologisch. In deze vierde film gaan we verder met de lijnteksten van bewegende lijnen. We vergelijken de teksten van de lijnen die in het oorspronkelijke hexagram staan met de lijnteksten in het ‘vervolg-hexagram’. Door deze lijnteksten met elkaar te verbinden en te vergelijken ontdek je de hermetische orde die in de I Tjing werkzaam is. Als symbolische relatie wil dit ook zeggen dat het leven zelf hermetisch van aard is. Niets staat los van het andere.