achtergrond afbeelding.001

OPBOUW CURSUSDAGEN

Dag 1 Elke Chinese techniek – en in het bijzonder de astrologie – steunt op de kosmologische wetten zoals uiteengezet in de I Tjing, het bronboek van de Chinese beschaving. De I Tjing is een wijsheidsboek, kunstwerk en orakelboek ineen. Het is tevens de oudste kalender ter wereld die met behulp van Yin-Yang-patronen de cyclische structuur van de kosmische tijd zichtbaar maakt. De eerste dag staat dan ook in het teken van het doorgronden van deze kosmologische wetten. Behandeld worden o.a:

-Tao
-Yin en Yang
-de Vier Kosmische Krachten
-de Acht Lot-Trigrammen (Nine Star Ki)
-en de opbouw van het Nourishing Destiny-model

Dag 2 De levensthema’s van de verschillende typen – en hun levensloop – worden in het model weergeven door hexagrammen. Dit zijn de zeslijnige symbolen uit de I Tjing, die de wisselwerking tussen yin en yang weerspiegelen. Het leren duiden en begrijpen van deze symbolen is de kern van het model en vormt het onderwerp van de tweede dag. We behandelen o.a:

-de opbouw van een hexagram
-de rol van de 5 elementen binnen een hexagram
-de drie Krachten (lichaam, ziel, geest)
-betekenis van de zes lijnen als bewustzijnsfases
-en kernhexagrammen (als verborgen potenties binnen een individu)

Dag 3* Door te doen leren we en wordt onze intuïtie en kennis in de materie verscherpt. Deze dag staat daarom in het teken van oefenen. En vooral: van elkaar leren, want dit zijn de dagen dat we onze eigen energie-patronen, zoals weergegeven door het model, onder de loep gaan nemen. We behandelen:

– jouw levenshexagram en de thematiek die daaruit voortvloeit
– hoe je in relaties staat
– wat je potenties, uitdagingen en talenten zijn
– en vooral: hoe je je kunt verbinden met de Tao – jouw unieke levensbestemming.

Hiermee heb je krachtige technieken in handen gekregen om het model effectief in te zetten voor je eigen leven, maar ook om bijvoorbeeld in een vervolgtraject consulten en readings te geven op velerlei gebied. We sluiten af met een borrel en Chinese hapjes.

AANMELDEN

LOGO NOURISHING DESTINY.001

* (en dag 4 bij een vierdaagse cursus)