In deze video worden de volgende onderwerpen en vragen behandeld:

  • Verschil tussen „Voorwereldlijke Rangorde” en „Nahemelse Rangorde”
  • Het begrip „loslaten” als behorend bij Element „Metaal” of „Water”?
  • Wat is het meest belangrijke Element binnen een Nine Star Ki-code?
  • Wat doe je met het getal ‚5’ binnen een Nine Star Ki-code als je er een hexagram van maakt?
  • Wat maakt dat een ND-profiel juist „Yang” of „Yin” is?